چهارشنبه 15 مرداد 1399   07:25:14شنبه 16 بهمن 1395 معرفی هیئت رئیسه
تصویر نام و نام خانوادگی سمت سازمانی سابقه کاری مدرک تحصیلی
خسرو جوادی فر سرپرست معاونت عملیات ایستگاهها 27 سال کارشناسی ارشد MBA
پرویز زرین معاون عملیات خطوط لوله 26 سال کارشناسی ارشد مکانیک
شعله احمد کرماجیان رییس امور حقوقی و قراردادها 11 سال کارشناسی حقوق
علی ایرانشاهی رییس امور پیمانها 15 سال کارشناسی مدیریت بازرگانی
بهروز بیگدلی مجرد رییس روابط عمومی 14 سال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسین دشتی پور رییس منابع انسانی 28 سال کارشناسی ریاضی
حمید صالحی رییس ارتباطات و فناوری اطلاعات 12 سال کارشناسی ارشد IT
مهدی علیزاده رییس HSE 18 سال کارشناسی ارشد محیط زیست
علی کرم نیا رییس امور مالی 27 سال کارشناسی حسابداری
محمود مظاهری رییس امور هماهنگی نظارت بر انتقال گاز 12 سال کارشناسی ارشد مکانیک
بابک موگویی سرپرست معاونت مهندسی 17 سال کارشناسی ارشد مکانیک
حسین نظری صابر رییس تدارکات و عملیات کالا 16 سال کارشناسی حسابداری
مهدی محمد پور  رییس حراست 11سال  کارشناسی ارشد  
مدیریت صنعتی
حسین کریمی رییس بازرسی فنی  16 سال کارشناسی مکانیک


مجری سایت : شرکت سیگما