چهارشنبه 15 مرداد 1399   07:15:59
شنبه 16 بهمن 1395 مرکز بهره برداری خطوط لوله اراک


حوزه استحفاظی این مرکز دارای 568 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 36 اینچ می باشد.
تاسیسات اساسی بهره برداری خطوط لوله اراک به صورت پراکنده در محدوده عملیاتی واقع در استانهای مرکزی و لرستان می باشد.

 مجری سایت : شرکت سیگما