چهارشنبه 15 مرداد 1399   07:25:32
شنبه 16 بهمن 1395 مرکز بهره برداری خطوط لوله همدان
حوزه استحفاظی این مرکز دارای 1019 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 48 اینچ می باشد. تاسیسات اساسی بهره برداری خطوط لوله همدان به صورت پراکنده در محدوده عملیاتی واقع در استانهای همدان ، و بخشی از استانهای مرکزی ، زنجان ، قزوین و کردستان می باشد.  


مجری سایت : شرکت سیگما