چهارشنبه 15 مرداد 1399   07:14:21
شنبه 16 بهمن 1395 مرکز بهره برداری خطوط لوله خرم آباد


حوزه استحفاظی این مرکز دارای 557 کیلومتر خط انتقال در اندازه های 2 الی 36 اینچ می باشد.
تاسیسات اساسی بهره برداری خطوط لوله خرم آباد به صورت پراکنده در محدوده عملیاتی واقع در استانهای لرستان ، اراک و بخشی از استانهای  همدان وکرمانشاه می باشد.مجری سایت : شرکت سیگما