جمعه 13 تير 1399   21:19:54
اخبار
17:451397/5/22 دوشنبه
میزبانی دوره آموزشی سیستم مدیریت IPCMMS مناطق منتخب شرکت انتقال گاز ایران

به گزارش روابط عمومی منطقه هفت شرکت انتقال گاز ایران ؛ دوره آموزشی سیستم مدیریت IPCMMS  مناطق منتخب شرکت انتقال گاز ایراندر این منطقه برگزار گردید .
 
در مراسم افتتاحیه این دوره آموزشی ، عبادی مدیر منطقه هفت شرکت انتقال گاز ایران در سخنانی بر لزوم استفاده از سیستم مذکور به منظور سازماندهی اطلاعات در جهت تصمیم گیری بهره ور و چابک شدن عملیات شرکت ، تاکید نمود .
 
این دوره آموزشی با حضور نمایندگان واحدهای برنامه ریزی و روش های تعمیراتی مناطق 1،4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، نماینده مدیریت برنامه ریزی ستاد شرکت انتقال گاز و همچنین مجری نرم افزار سیستم ( مرکز مطالعات دانشگاه امام حسین (ع) ) به مدت چهار روز در شهر تاریخی همدان برگزار گردید .
 
تاریخ به روز رسانی:.


مجری سایت : شرکت سیگما